2017.a. on klubil võimalik taotleda spordiürituste korraldamiseks; sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks; spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

Tartumaa Spordiliidule esitatakse taotlus 23.veebruariks paberikandjal või digitaalselt allkirjastatud. Toetus eraldatakse vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele, sõlmitud lepingule ja vastavalt toetuse eraldamise korrale. Toetust ei eraldata Eesti Spordiregistri ja Tartumaa Spordiliidu võlgnikele

Taotluse vorm

Toetuse eraldamise kord

Aruande vorm