korraldatakse traditsiooniliselt Toomemäel

2 nais- ja 3 meesjooksjat

Auhinnad 6 grupis – kõrgkoolid, gümnaasiumid, põhikoolid, firmad, klubid, omavalitsused