meeskondade registreerimine 20.jaanuarini e-postil info@tmsl.ee

Turniiri algus on 2.veebruarist maakonna spordibaasides