on võimalik 2014.a. II poolaastaks taotleda spordiürituste korraldamiseks; sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks; sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks; spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Tartumaa Spordiliidule 1.juuniks paberikandjal või elektroonselt digiallkirjastatud. Toetus eraldatakse vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele, sõlmitud lepingule ja vastavalt toetuse eraldamise korrale. Toetust ei eraldata Eesti Spordiregistri võlgnikele

Taotlemise info  SIIT