Spordiliidust

Tartumaa Spordiliit (Tartumaa SL) on asutatud 15.10.1990.a. 48 esindaja poolt.

Asutamisel nimetati Tartu Maaspordi Liiduks. Nimemuutus 18.juunil 2007.a.

Tartumaa SL on keskne spordiorganisatsioon maakonnas, kelle liikmeteks on  maakonna spordiklubid ja • ühendused.

Töötab infokeskusena kõigi maakonna spordiorganisatsioonide ja sporditöötajate (kehalise kasvatuse õpetajad, treener-juhendajad, spordiklubide töötajad, kohtunikud, toetajad, jt.) ning sportlaste ja spordiveteranide ja kõigi spordihuviliste jaoks.

Tartumaa SL teeb maakonnasiseselt koostööd maavalitsuse, omavalitsuste liidu, kohalike omavalitsuste ja nende spordiklubide ning koolidega. Üleriigiline koostöö toimub Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Eestimaa Spordiliit Jõud, ja teiste üleriigiliste spordiorganisatsioonidega.

Tartumaa SL ülesandeks on

1. Maakonna sporditegevuse koordineerimine:

–         maakonna tervikliku võistlussüsteemi kujundamine ja võistluste korraldamine,

–         tervise-ja rahvaspordiürituste ning suve-ja talimängude korraldamine,

–         ühisprojektide elluviimine,

–         maakonna iga-aastase spordikalendri koostamine ja väljaandmise korraldamine

2. Koostöö arendamine maakonnasiseste ja üleriigiliste organisatsioonidega;

3. Osalemine maakonna sporditegevuse finantseerimise põhimõtete väljatöötamisel;

4. Maakonna spordiorganisatsioonide ja haridusasutuste abistamine ja nõustamine sporditöö korraldamisel;

5. Nõupidamiste, seminaride, õppepäevade ja täiendkoolituste korraldamine oma töövaldkonnas;

6. Maakonna aasta paremate sportlaste, treenerite ja aktivistide valimiste korraldamine;

7. Interneti kodulehekülje loomine ja sisustamine;

8. Spordivõistluste materjalide (kalenderplaanid, võistlusjuhendid, võistlusprotokollid, võistlusmäärused jt.) koondamine, koostamine, tutvustamine ja säilitamine;

9. Spordiliidu tegevusega seotud dokumentide ja ülemaakondlike võistluste võistlusprotokollide arhiveerimise kindlustamine;

10. Oma liikmete andmebaasi pidamine.